Användarvillkor

 1. Inledning och godkännande av användarvillkoren

  Republity erbjuder dig ett brett utbud av innehåll, kommunikationsverktyg, forum och information om sina produkter och tjänster ("material") via denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att acceptera och följa de villkor för användning som anges nedan ("användarvillkoren") som Republity kan uppdatera när som helst utan förvarning. Du bör besöka denna sida regelbundet och se över de då aktuella användarvillkoren. Observera att Republity kan, efter eget gottfinnande, avbryta din tillgång till denna webbplats när som helst utan förvarning.

 2. Begränsad rätt att använda

  Denna webbplats ägs och drivs av Republity. Om inte annat anges, ägs allt material på denna webbplats av Republity och är skyddade av upphovsrättslagar i Sverige och i hela världen av upphovsrätten. Du kan visa, skriva ut och / eller ladda ner en kopia av material från denna hemsida på en enda dator enbart för ditt personliga, informativa, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte ändrar någon copyright och annan äganderätt. Inget material som publiceras av Republity på denna webbplats, helt eller delvis, får kopieras, reproduceras, ändras, publiceras, laddas upp, skickas, överföras, eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Republity. Användningen av sådant material på andra webbplatser eller nätverksmiljö, eller för något annat ändamål är strängt förbjudet och sådan obehörig användning kan bryta mot copyright-, varumärkes- och andra liknande lagar.

 3. Kommunikation

  Med undantag för någon information från er för teknisk support ändamål eller såsom anges i vår sekretesspolicy, kommer all kommunikation från dig till den här webbplatsen betraktas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Du accepterar att alla kommentarer, information, feedback och idéer om vårt företag, produkter eller tjänster som du meddelar Republity ("Feedback") anses, vid tidpunkten för meddelande till Republity, skall ha rätt till full äganderätt, inklusive utan begränsning, obegränsad rätt att använda eller lämna ut sådana synpunkter i någon form, medium eller tekniker nu kända eller senare utvecklade, och i något syfte, kommersiellt eller annat, utan ersättning till dig. Du är själv ansvarig för innehållet i din kommunikation och deras lagenlighet enligt alla lagar och förordningar. Du accepterar att inte använda denna webbplats för att distribuera, länka till eller värva innehåll som är ärekränkande, trakasserande, olagligt, eller skadligt för minderåriga

 4. Tillgång till lösenordsskyddade eller säkrade utrymmen

  Tillgång till och användning av lösenordsskyddade eller säkrade områden av denna webbplats är begränsad till enbart behöriga användare. Du ombeds att ge korrekt och aktuell information i alla registreringsformulär på denna webbplats. Du är själv ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring användarnamn och lösenord som du väljer eller väljs av din webbadministratör för din räkning, att få tillgång till denna webbplats, liksom all verksamhet som sker under ditt användarnamn / lösenord. Du får inte missbruka eller dela ditt användarnamn eller lösenord, förvränga din identitet eller din anknytning till en enhet, uppträda som en annan person eller enhet.

 5. Övervakning

  Även om Republity inte är skyldig att göra så kommer Republity ha rätt att granska din kommunikation på denna webbplats för att avgöra om du följer våra användarvillkor. Republity kommer inte ha något ansvar för innehållet av kommunikation du skickar till denna webbplats eller för eventuella fel eller brott mot några lagar eller förordningar av dig. Republity kommer att följa alla domstolsbeslut om att lämna ut identiteten på en person på denna webbplats. Det är tillrådligt att du läser vår integritetspolicy innan du skickar sådana meddelanden. Observera att när du genomför transaktioner med företag som tillhandahåller innehåll via denna webbplats, kommer du också bli föremål för deras sekretesspolicy.

 6. Länkar till andra webbplatser

  Dessa webbsidor kontrolleras inte av Republity och Republity är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk på en länkad webbplats. Republity förbehåller sig rätten att avbryta sådan länk som helst. Republity kan tillhandahålla länkar från denna webbplats till andra webbplatser som en service till dig och inte på något sätt bör detta tolkas som ett stöd för alla företag, innehåll eller produkter som den länkar. Om du bestämmer dig för att få tillgång till någon av tredje parts webbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det helt på egen risk. Republity frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller UNDERFÖRSTÅDDA, TILL SÅDAN länk, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGOT sätt som riktighet, ägande, giltigheten eller lagligheten i innehållet på externa webbsidor.

 7. Varumärken

  De varumärken, servicemärken och logotyper på Republity och andra som används på denna webbplats ("Varumärken") tillhör Republity och deras respektive ägare. Du har inte rätt att använda sådana varumärken, och ingenting i denna webbplats eller användningsvillkoren ger någon rätt att använda (underförstått, undantag, estoppel eller på annat sätt) alla varumärken utan skriftlig tillåtelse från Republity eller respektive ägare.

 8. Skadestånd

  Du accepterar att gottgöra, försvara och hålla Republity skadeslösa från och mot alla anspråk från tredje part, ansvar, skador, förluster eller utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader och kostnader) till följd av, baserat på eller i samband med din åtkomst och / eller användningen av denna webbplats.

 9. Begränsning av ansvar

  UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR Republity eller dess leverantörer ANSVARIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, indirekta, speciella, ELLER INDIREKTA SKADOR INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST vinster eller inkomster, kostnader för ersättningsvaror, förlust eller skada på data på grund av användningen eller OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA webbplats eller någon länkad webbplats, SKADOR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT AV INFORMATION ELLER MATERIAL FINNAS på denna webbplats, OAVSETT BASERAD PÅ garanti, KRÄNKNING eller andra juridiska termer ÄVEN OM Republity ELLER dess LEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

 10. Dementi

  Republity tar inget ansvar för riktigheten, korrekthet, aktualitet, eller innehåll av materialet på denna webbplats. Du ska inte utgå från att material på denna webbplats uppdateras kontinuerligt eller på annat sätt innehålla aktuell information. Republity är inte ansvarig för att tillhandahålla innehåll eller material från den webbplats som har löpt ut eller har tagits bort. Det material som tillhandahålls på denna webbplats är "I BEFINTLIGT SKICK" OCH NÅGON GARANTI (uttryckt eller underförstått), villkor eller annat villkor för alla slag, inklusive utan begränsning, GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, kan härmed uteslutas.

 11. Tillämpliga lagar

  These Terms of Use are governed by the law in force in the State of New South Wales, Australia, and the parties irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of New South Wales and courts of appeal from them for determining any dispute concerning the Terms of Use.

 12. Allmänt

  Om du har några frågor om användarvillkoren, kontakta Republity via vår kontaktsida.