Kommunikation i världsklass

Förmedla rätt känslor och bygg goda relationer med språkintelligens

Vad är problemet?

Problemställning

Nå fram till marknaden utan missförstånd. Lägg till att inte förväxlas med konkurenter, oftast utan att vara närvarande.

Hur är det på ditt företag?

Handen på hjärtat, se om du kan svara ja på följande fem påståenden:

 • Vi har samma språkbruk i alla sammanhang, såväl internt som externt
 • Vi använder ett enat uttryck i all kommunikation
 • Vår information är alltid aktuell
 • Vi har en resurs- och ekonomieffektiv kommunikation
 • Vi har en språklig samsyn mellan styrelse och operativa funktioner

Vad är lösningen?

Ta kontroll över språket med språkintelligens

Kommunikation i världsklass förmedlar känslor och bygger lönsamma relationer.
Minimera risken till missförstånd och maximera en stark marknadspossition med språkintelligenta verktyg.

Känsloindex

Med känsloindex har ni ett verktyg som visar det upplevda värdet av er kommunikation. De ordval ni gör påverkar vad marknaden tycker, och får människor att reagera instinktivt.

Språkvärld

Egna uttryck och formuleringar. Precis som företagets grafiska profil fast för språket. En egen textdatabas med företagets uttryck och formuleringar. När innebörd och intention har samma innebörd för din målgrupp skapar du mottagarvärde.

Skrivregler

Interaktiv textanalys med egna språkregler redan när du jobbar med texten. Vad är det värt om du kan halvera tiden eller kanske till och med helt eliminera korrekturvänder?

3C-kommunikation

En plattform, din arena för alla faser, där du bygger kommunikation för 3C (Customer, Competence, Capacity). En skarp (distinkt) och språkintelligent kommunikation.

Språkintelligent kommunikation har förmågan att skapa ett eget uttryck, originalitet och attraktion.

Ett aktivt och levande språkbruk utvecklar företagets intellektuella kapital och en långsiktig kunskapsutveckling för operativa funktioner.

Med eget verktyg för ett välformulerat språk kan du

 • Skapa en egen ordvärld
 • Hantera språkets känslointryck
 • Implementera egna språkregler
 • Enkelt återanvända uttryck, begrepp och formuleringar

Om Republity

Historia

Republity grundades 2010 och besitter omfattande erfarenhet inom mjukvaruutveckling, både egna och uppdrag för en enskild kund.

Vår vision

Vi stärker och möjliggör för all världens kommunikation att bli språkintelligent

Vi värnar om

 • Kunskap
 • Kreativitet
 • Frihet

Våra kunder är

 • Kommunikativa
 • Expansiva
 • Samarbetsinriktade
 • Framåtsträvande

Vår affärsidé

Republity finns till för företag som ser behovet av en rationell kommunikation och ett intelligent språkbruk, såväl internt och i relation med användare och kunder.

Kontakta oss