Informationshantering och distribution har ändrats en hel del på 25 år

Då var TV, Radio och Tidningar huvudkanaler att marknadsföra sig genom och vi fick information från företagens representanter. 1990 uppgraderades universitet och högskolenätens (Nordunet) Atlantlänk till USA upp till 64 kbit/s. Vid den här tiden används inte internet av företag eller privatpersoner. Det tog fart först runt 1995 och företag som inte hängde med ansågs vara illa ute. År 2000 blir det fart på bredbandsuppkopplingar via ADSL och 2010 var det hela 91% av Sveriges befolkningen mellan 16–74 år uppkopplade. December 2013 var internetanvändningen i världen knappt 40 procent. Idag är det snart 3 miljarder av jordens 7 miljarder invånare som kan använda internet regelbundet. 2014 hade nio av tio svenskar tillgång till både internet och dator, bland dessa finns sannolikt 100% av dina nya och gamla kunder, din målgrupp.


Därför är digital marknadsföring viktigt för alla företag.

Dina nya och befintliga kunder finns på nätet, "innehåll med innehåll" hjälper dig nå dem. Vi har skapat Celigi för att hjälpa små företag hantera och skapa relevant information med kontinuitet som betyder något för sin målgrupp, publik, kunder.

Läs mer på Celigi.com