Vi ska ordna all världens kommunikation och göra den språkintelligent

Vad är språkintelligens?

Språkintelligens är att genom språket skapa attraktion, ett eget utryck och originalitet.

Läs mer på Celigi.com